پایگاه خبری انتخاب
1401/03/03
11:37
♦️برخورد یک اتوبوس در کرج با ۵ خودرو ♦️اتوبوس به لاین مخالف منحرف شده بود ♦️راننده یک پراید در خودرو محبوس شد جزئیات در 👇👇 entekhab.ir/002qKX ...

♦️برخورد یک اتوبوس در کرج با ۵ خودرو♦️اتوبوس به لاین مخالف منحرف شده بود♦️راننده یک پراید در خودرو محبوس شدجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲qKX


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0