آواتحلیل
1401/02/30
19:36
#بررسی_گزارش_کدال #بکهنوج سالی مالی شرکت منتهی به دی ماه است. ✅ شرکت در سه ماهه منتهی به فروردین، 285 میلیارد تومان زیان ساخته است (155 ریال به ا...

#بررسی_گزارش_کدال #بکهنوجسالی مالی شرکت منتهی به دی ماه است.


✅ شرکت در سه ماهه منتهی به فروردین، ۲۸۵ میلیارد تومان زیان ساخته است (۱۵۵ ریال به ازای هر سهم) که نسبت به زیان ۱۷۴ میلیارد تومانی سه ماهه ۱۴۰۰، افزایش ۴۳ درصدی نشان می دهد. در مقایسه با سه ماهه قبل از آن، ۵۲ درصد از مقدار زیان شرکت کاسته شده است.✅ فروش شرکت در این مدت ۵۲ میلیارد تومان است که ۳۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد. این مبلغ ۳۵ درصد کمتر از فروش ۸۱ میلیارد تومانی سه ماهه قبل است.📉 آخرین قیمت سهم ۱۲۵۵ ریال می باشد و در سه ماه گذشته ۳۱ درصد بازدهی داشته است...

انتهای خبر

0
0