سهامیاب - آموزش بورس
1401/03/05
09:20
#مدیریت #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪ شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری طی عملکرد 1 ماهه منتهی به ...

#مدیریت


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪ شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ از معاملات واگذاری سهام ۷۳,۴۵۷ میلیون ریال سود کسب نموده است▪ مدیریت با سرمایه ثبت شده ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ از محل سود سهام محقق شده ۱۵۲,۶۱۰ میلیون ریال درآمد داشته است
▪️ شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۵,۹۶۵,۱۳۰ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱۱۲٪ به مبلغ ۱۲,۶۳۷,۰۵۵ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۱-۰۳-۰۲ ۱۶:۲۵:۱۰ (۸۸۵۹۵۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0