کارگزاری آبان
1399/10/29
11:40
📈بیشترین حجم معاملات وبصادر 408.9 میلیون سهم خودرو 364.5 میلیون سهم خساپا 202.6 میلیون سهم فولاد 153.5 میلیون سهم وخارزم 121.7 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


وبصادر ۴۰۸.۹ میلیون سهم


خودرو ۳۶۴.۵ میلیون سهم


خساپا ۲۰۲.۶ میلیون سهم


فولاد ۱۵۳.۵ میلیون سهم


وخارزم ۱۲۱.۷ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0