کدال۳۶۰
1399/08/29
14:24
#غشصفا #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر بیش از 10 درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت شیر پاستوریزه پگ...

#غشصفا


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان
۱۳۹۹-۰۸-۲۹ ۱۴:۲۴:۵۰ (۶۹۴۰۳۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0