سهم گلچین
1399/10/08
10:11
خدارحمی تاکید کرد: خبر مثبت گروه و ناجی بازار /یک تیر و دو نشان مصوبه بانکی دولت مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات: 🔹پرداخت مطالبات بانک ها خبر بسی...

خدارحمی تاکید کرد: خبر مثبت گروه و ناجی بازار /یک تیر و دو نشان مصوبه بانکی دولتمدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات:🔹پرداخت مطالبات بانک ها خبر بسیار خوبی برای بانک ها است، این تصمیم دو بخش دارد که در بخش اول دولت از طریق رد دیون و پرداخت سهام ارزشمند مطالبات بانک ها را که سالهاست بلاتکلیف مانده و رقم قابل توجهی هم بوده، پرداخت می کند.🔹بخش دوم نیز پرداخت بخشی از سهام ارزنده شرکت ها به بانک ها به صورت اقساطی و بدون بهره است که بازهم اتفاق بسیار خوبی برای بانک ها و همچنین اتفاق مثبتی هم برای کل بازار است.با تصمیم اخیر دولت دیگر مابقی سهام دولتی در قالب صندوق هایی مثل دارایکم و پالایش یکم وارد بازار نمی شود که به جریان نقدینگی بازار آسیب بزند، که اتفاق مثبت و خبر خوبی برای کلیت بازار سرمایه است/همفکران

انتهای خبر

0
0