کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/21
11:46
دژپسند: آنچه که به ما امید میدهد برنامه هایی است که برای عرضه داریم تا پایان سال جاری میتوانیم صد شرکت جدید را عرضه اولیه کنیم پ.ن: دکتر جان، جناب...

دژپسند: آنچه که به ما امید میدهد برنامه هایی است که برای عرضه داریم تا پایان سال جاری میتوانیم صد شرکت جدید را عرضه اولیه کنیمپ.ن: دکتر جان، جناب وزیر، برای بخش تقاضا فکری کن. عرضه خودمان تا دلتان بخواهد داریم

انتهای خبر

0
0