پارسیس تحلیل
1399/08/12
21:34
ایالت های مهم (و تعداد الکتورال) : اوهایو (20) / پنسیلوانیا (21) / فلوریدا (27) /کارولینای شمالی (15) /میشیگان (16)/آریزونا(11) /ویسکانسین(10) / ...

ایالت های مهم (و تعداد الکتورال) :اوهایو (۲۰) / پنسیلوانیا (۲۱) / فلوریدا (۲۷) /کارولینای شمالی (۱۵) /میشیگان (۱۶)/آریزونا(۱۱) /ویسکانسین(۱۰) / آیوا (۶)

انتهای خبر

0
0