خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/09/03
21:00
شرکت س. توسعه صنایع سیمان | #سیدکو | 📆 1399/09/03 🔹خالص ارزش دارایی ها : 🔹NAV: 10,831 🔸قیمت پایانی سهم : 🔸PRICE: 7,180 ♦️قیمت بر خالص ار...

شرکت س. توسعه صنایع سیمان | #سیدکو |📆 ۱۳۹۹/۰۹/۰۳🔹خالص ارزش دارایی ها :🔹 NAV: ۱۰,۸۳۱🔸قیمت پایانی سهم :🔸 PRICE: ۷,۱۸۰
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۶۶➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0