سهم گلچین
1399/10/29
08:58
مجوز افزایش سرمایه 50% #دکپسول از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور تامين بخشي از مخارج خريد ماشين‌آلات توليدي پوکه کپسول ژلاتي...

مجوز افزایش سرمایه ۵۰٪ #دکپسول از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور تامین بخشی از مخارج خرید ماشین‌آلات تولیدی پوکه کپسول ژلاتین صادر شدمجوز افزایش سرمایه ۷۸٪ #دشیمی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور جلوگیری از خروج وجه نقد و اصلاح ساختار مالی صادر شدمجوز افزایش سرمایه ۶۰٪ #گکیش از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور جبران مخارج سرمایه گذاری انجام شده صادر شد

انتهای خبر

0
0