کدال۳۶۰
1401/02/27
13:13
#فروژ معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت صنايع فرو آلياژ ايران - نماد: فروژ 1401-02-27 13:14:45...

#فروژ


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران - نماد: فروژ۱۴۰۱-۰۲-۲۷ ۱۳:۱۴:۴۵ (۸۸۲۶۷۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0