کدال۳۶۰
1399/10/29
12:25
#ولنوین صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت لیزینگ اقتصاد نوین ▪️ شرکت لیزینگ اقتصاد نوین در دوره 12 ماهه منتهی به ...

#ولنوین


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت لیزینگ اقتصاد نوین
▪️ شرکت لیزینگ اقتصاد نوین در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۱,۱۹۶ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲٪ افزایش داشته است.▪️ «ولنوین» با سرمایه ثبت شده ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ مبلغ ۵۹۷,۷۸۲ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۱۲:۲۵:۱۲ (۷۱۳۵۶۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0