نوآوران امین
1401/03/11
17:42
داروسازی تولید دارو (#دتولید) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ⭕️کا...

داروسازی تولید دارو (#دتولید)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹⭕️کاهش (۲۲.۰۹) درصدی فروش اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۳۴.۲۳ درصدی فروش اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با اسفند ۱۳۹۹


⭕️کاهش (۲۴.۸۴) درصدی فروش ۱۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0