حامیان بورس ایران
1399/08/24
09:23
✅ #خپارس با قدرت عالی خریدار به فروشنده صف خرید سنگین دارد ✅ سرانه خریدار ۱۵ برابر سرانه فروشنده 👏👏👏👏 ✅خپارس لنگ‌ حجم مبنا و خالی از فروشنده ✅ #...

✅ #خپارس با قدرت عالی خریدار به فروشنده صف خرید سنگین دارد✅ سرانه خریدار ۱۵ برابر سرانه فروشنده 👏👏👏👏✅خپارس لنگ حجم مبنا و خالی از فروشنده✅ #خپارس افزایش سرمایه ۴۱۸ درصدی روی کدال فرستاده است.انتهای خبر

0
0