کانال کدال
1399/08/19
23:02
📊 نماد : واعتبار 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1399/04/31 (حسابرسی شده) 🏭 شرکت: سرمايه گذاري اعتبار ايران ✅ ت...

📊 نماد : واعتبار📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)🏭 شرکت : سرمایه گذاری اعتبار ایران✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمد حاصل از عملیات : 🔽(-۲۲٪)


از مبلغ ۳۹۸,۳۸۱ میلیون ریال به مبلغ ۳۱۰,۰۷۸ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص: 🔽(-۲۴٪)


از مبلغ ۳۷۹,۴۴۷ میلیون ریال به مبلغ ۲۸۷,۳۱۹ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔽(-۲۴٪)


تحقق سود ۳۵۹ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال ۹۹ مبلغ ۳۵۹ ریال می باشد.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(+۳٪)


علت عمده این افزایش ، رشد موجودی نقد می باشد.💠 جمع بدهی ها: 🔼(+۳۸۶٪)💠 جمع حقوق مالکانه: 🔽(-۲٪)
🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۱۲ ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔼(+۱,۰۳۸٪)


علت:افزایش نقد حاصل از عملیات🔸 حاشیه سود خالص: 🔽(-۲.۵۹٪)


علت: کاهش سود خالص🔸 بازده حقوق صاحبان سهام: 🔽(-۸.۸۷٪)


علت:کاهش سود خالص🔸 جمع بدهی ها به جمع دارایی ها: 🔼(+۵.۵۵٪)


علت:افزایش بدهیها📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #واعتبار #صورت_مالی_۱۲ماهه #حسابرسی_شده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱۸:۳۱:۵۰ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0