بانی فام
1399/10/09
13:14
#خصدرا (احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده) در صورت صعود قیمت احتمال9% سود تا محدوده 5267 ریال در صورت نزول قیمت احتمال4% ضرر تا محدوده 4582 ریال...

#خصدرا


(احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده)


در صورت صعود قیمت احتمال۹٪ سود تا محدوده ۵۲۶۷ ریال


در صورت نزول قیمت احتمال۴٪ ضرر تا محدوده ۴۵۸۲ ریال


▫️روند کلی کوتاه مدت : نزولی


▫️پایداری روند : متوسط


▫️شتاب کاهش قیمت : کم


▫️روانشناسی معاملات : تعادل خریدار و فروشنده


▫️زمان تغییر روند : نزدیکانتهای خبر

0
0