نوآوران امین
1399/08/10
22:11
نیروکلر (#شکلر) گزارش #فعالیت_ماهانه (#مهر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ✅افزایش ۱۹.۳۶ درصدی فروش مهر ۱...

نیروکلر (#شکلر)گزارش #فعالیت_ماهانه (#مهر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱✅افزایش ۱۹.۳۶ درصدی فروش مهر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۷۸.۱۷ درصدی فروش مهر ۱۳۹۹ در مقایسه با مهر ۱۳۹۸


✅رشد ۷۸.۹۲ درصدی فروش ۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0