سلامت بورس
1399/08/18
08:55
✅نکته مهم: خیلی از سهام در نزدیکی کف های قبلی خود هستند مادامی که این کف از دست نرفته نگرانی وجود ندارد ..... اما اگر از دست رفت حد ضرر ها هم فعا...

✅نکته مهم:خیلی از سهام در نزدیکی کف های قبلی خود هستند


مادامی که این کف از دست نرفته نگرانی وجود ندارد ..... اما اگر از دست رفت حد ضرر ها هم فعال شدهبه استراتژی خودتون پایبند باشید❌❌❌

انتهای خبر

0
0