کارگزاری آبان
1399/10/09
09:57
📈بیشترین حجم معاملات خودرو 304.7 میلیون سهم خساپا 295.7 میلیون سهم کاما 264.7 میلیون سهم گکوثر 220.2 میلیون سهم خگستر 177.5 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


خودرو ۳۰۴.۷ میلیون سهم


خساپا ۲۹۵.۷ میلیون سهم


کاما ۲۶۴.۷ میلیون سهم


گکوثر ۲۲۰.۲ میلیون سهم


خگستر ۱۷۷.۵ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0