خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/10/05
19:20
شرکت س توسعه گوهران امید | #گوهران | 📆 1399/10/05 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 13,931 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 9,720 ♦️قی...

شرکت س توسعه گوهران امید | #گوهران |📆 ۱۳۹۹/۱۰/۰۵🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹 NAV: ۱۳,۹۳۱🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸 PRICE: ۹,۷۲۰
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۶۹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0