کدال۳۶۰
1401/02/30
23:55
#خکمک #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29(اصلاحیه) ▪️ شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/2...

#خکمک


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)▪️ شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۱,۱۸۲,۹۴۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه ماه قبل ۱۶۵٪ افزایش داشته است.▪️«خکمک» با سرمایه ثبت شده ۳۲۰,۸۵۷ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۶,۵۱۸,۹۵۷ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۲۲٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۲۳:۵۵:۱۲ (۸۸۴۲۹۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0