بورس۲۴
1400/10/29
17:49
کاهش هزینه های مالی «برکت» در ۹ ماهه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت گروه دارویی برکت گزارش عملکرد ۹ ماهه خود را منتشر نمود.

کاهش هزینه های مالی «برکت» در 9 ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه دارویی برکت گزارش عملکرد ۹ ماهه خود را منتشر نمود. این شرکت تا پایان آذر ماه سال جاری حدود ۲۶۰ میلیون تومان درآمد عملیاتی داشت. هم چنین هزینه های مالی شرکت با کاهش ۳۰ درصدی همراه بود.

برتک
انتهای خبر

0
0