بورس۲۴
1401/02/05
12:23
توضیحات تکمیلی «سیمرغ» در خصوص فعالیت شرکت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سیمرغ در خصوص برخی موارد عملکرد شفاف سازی نمود.

توضیحات تکمیلی «سیمرغ» در خصوص فعالیت شرکت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمرغ در خصوص برخی موارد عملکرد شفاف سازی نمود.


سیمرغ بیان داشت شرکت فینیکس گرین بابت تاخیر در تخلیه کشتی مربوط به کالای خریداری شده مبلغ ۱.۹۴۸.۸۸۷ دلار ادعای خسارت نموده که علی رغم رد دعوی به موجب حکم دادگاه تجدید نظر، حکم به محکومیت شرکت و پرداخت ۱.۸۶۹.۶۱۲ دلار به نرخ روز و هزینه دادرسی شد که با پیگیری این شرکت به علت وجود برخی ابهامات در دادنامه صادره مبلغ مذکور به حساب سپرده گذاری منتقل شد و تا کنون در جریان پیگیری است.


ف
انتهای خبر

0
0