کدال۳۶۰
1401/03/17
10:28
#درهآور صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (#حسابرسی_شده) شرکت داروئی ره آورد تامین ▪️ شرکت داروئی ره آورد تامین در دوره 12 ماهه منتهی ب...

#درهآور


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (#حسابرسی_شده) شرکت داروئی ره آورد تامین▪️ شرکت داروئی ره آورد تامین در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۲۵٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۴,۰۱۸ ریال سود محقق کرده است.▪️ «درهآور» با سرمایه ثبت شده ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۰۰۴,۵۷۰ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۳٪ رشد داشته است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۴۰۱-۰۳-۱۷ ۱۰:۲۹:۵۲ (۸۹۲۱۴۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0