بورس۲۴
1400/10/05
22:00
«فروژ»در ۹ ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران در ۹ ماهه منتهی به آذر از فروش محصولات خود ۱۱۳۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۱۹۸ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد

انتهای خبر

0
0