کدال۳۶۰
1399/08/30
15:15
#جوین خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/04/31 شرکت کشت و صنعت جوین سرمایه ثبت شده: 126 میلیارد تومان 🔹سود خالص ...

#جوین


خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ شرکت کشت و صنعت جوین
سرمایه ثبت شده: ۱۲۶ میلیارد تومان🔹سود خالص هر سهم: ۸۳۶ ریال🔹#سود_نقدی_هر_سهم: ۵۰۰ ریال🔹۴۲.۵ میلیارد تومان سود انباشته پایان دوره۱۳۹۹-۰۸-۳۰ ۱۵:۱۵:۲۷ (۶۹۴۱۸۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0