کانال کدال
1399/10/29
10:44
📊 نماد : فرآور 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) 🏭 شرکت: فرآوري مواد معدني ايران ✅ تمام در...

📊 نماد : فرآور📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)🏭 شرکت : فرآوری مواد معدنی ایران✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمدهای عملیاتی : 🔼(۱۷۸+٪)


از مبلغ ۶۲۱,۸۸۵ میلیون ریال به مبلغ ۱,۷۳۰,۴۲۵ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+۲۶۴٪)


از مبلغ ۱۶۸,۸۹۶ میلیون ریال به مبلغ ۶۱۳,۹۳۷ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔼(+۲۶۳٪)


تحقق سود ۹۳۰ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال ۹۹ مبلغ ۱۱۲۵ ریال می باشد.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(+۴۰٪)


علت عمده این افزایش ، افزایش موجودی مواد و کالا می باشد.💠 جمع بدهی ها: 🔼(+۳۲٪)


علت عمده مربوط به افزایش سود سهام پرداختنی است.💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۴۶٪)
🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔼(+۴۶۹٪)


علت: افزایش جریان ‌خالص ‌ورود ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #فرآور #صورت_مالی_۹ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۰:۳۰:۳۴ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0