کارگزاری آبان
1401/03/29
08:51
📈صف خرید تفارس 280 میلیون سهم وسالت 180 میلیون سهم وسینا 158 میلیون سهم ونوین 68 میلیون سهم وآرین 39 میلیون سهم

📈صف خرید


تفارس ۲۸۰ میلیون سهم


وسالت ۱۸۰ میلیون سهم


وسینا ۱۵۸ میلیون سهم


ونوین ۶۸ میلیون سهم


وآرین ۳۹ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0