ایچیموکو و الیوت
1400/04/13
08:44
#شاخص کانی غیرفلزی-روزانه=>کندل قوی زده که،امیدوار کننده هست👌🏻

#شاخص کانی غیرفلزی-روزانه=>کندل قوی زده که،امیدوار کننده هست👌🏻انتهای خبر

0
0