کانال تحلیلی پارسیس
1400/08/23
23:01
#خالص_ارزش_دارایی #وسگیلا ✅بررسی خالص ارزش داراییها هر سهم سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان- وسگیلا پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 16...

#خالص_ارزش_دارایی #وسگیلا✅ بررسی خالص ارزش داراییها هر سهم سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان- وسگیلا


پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۱۶,۵۲۳ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۵۱۲ میلیارد تومان می باشد.مهمترین...🔗برای مشاهده لطفا کلیک کنیدhttps://parsistahlil.ir/c/۵۲۱کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0