سهامیاب - آموزش بورس
1399/08/18
08:36
#تایرسازی 🚘 در گروه تایرسازی، بازیگران #پکرمان قدرت پول خود را به رخ بازار کشیده‌اند ! این سهم با قدرت بالا خط روند نزولی 3 ماهه خود را در هم شکست...

#تایرسازی🚘 در گروه تایرسازی، بازیگران #پکرمان قدرت پول خود را به رخ بازار کشیده‌اند ! این سهم با قدرت بالا خط روند نزولی ۳ ماهه خود را در هم شکسته و در صورت گذر از مقاومت ۲.۸۰۰ تومانی راهی کانال ۳ هزار تومانی خواهد شد. نکته مهم اینکه اکثر تایرسازی گزارش ۶ ماهه خوبی داشتند و از آنجا که این نمادها برای رشد و جبران افت اخیر نیاز به نقدینگی کمتری دارند، به نظر به مرور شاهد تقویت تقاضا در نمادهایی نظیر #پتایر و #پکویر نیز باشیم.انتهای خبر

0
0