تحلیل با سید علی محسنی
1399/09/16
11:34
ببیین چی گفتم ارزش معاملات و ارزش بازار برا خود من خیلی مهم تر از مثبت امروزه چون همین ارزش بازار مثبت هفته بعد و پودر کردن مقاومت هفته ی بعد با...

ببیین چی گفتم


ارزش معاملات و ارزش بازار برا خود من خیلی مهم تر از مثبت امروزه


چون همین ارزش بازار


مثبت هفته بعد و پودر کردن مقاومت هفته ی بعد بازار رو تعیین میکنه😅👆


#سیدانتهای خبر

0
0