کدال۳۶۰
1399/09/04
18:14
#جوین ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه کشت و صنعت جوین #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/04/31 🔹 تاریخ جلسه: 1399/08/29 ساعت 08:00 🔹 سرمایه ثبت شده...

#جوین


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه کشت و صنعت جوین #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱🔹 تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۰۸:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۱,۲۶۳,۶۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۸۳۶🔹 سود نقدی هر سهم: ۵۰۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۱,۱۲۶,۰۶۸ میلیون ریال۱۳۹۹-۰۹-۰۴ ۱۸:۱۴:۵۷ (۶۹۷۱۷۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0