موج مثبت Positive Wave
1400/01/16
12:09
#وخارزمح مثبت، #وخارزم در حال متعادل شدن👆👆 ارزش بازاری 10 هزار میلیارد تومان برای #وخارزم مثل جوک میمونه

#وخارزمح مثبت، #وخارزم در حال متعادل شدن👆👆ارزش بازاری ۱۰ هزار میلیارد تومان برای #وخارزم مثل جوک میمونه

انتهای خبر

0
0