مبین تحلیل
1399/10/06
22:44
#کدالبان #کیسون: قرارداد 39 میلیون یورویی کیسون بابت احداث احداث ساختمان توربین فاز 2 نیروگاه اتمی بوشهر با شرکت Atomstroyexport. کیسون از پیمانکا...

#کدالبان


#کیسون: قرارداد ۳۹ میلیون یورویی کیسون بابت احداث احداث ساختمان توربین فاز ۲ نیروگاه اتمی بوشهر با شرکت Atomstroyexport. کیسون از پیمانکاری این پروژه ۱۲۲ میلیارد تومان سود کسب خواهد کرد. مدت انجام پروژه ۲۴ ماه می باشد.


#امین: افزایش سرمایه ۵۸٪ امین از محل آورده مورد قبول حسابرس قرار گرفت.


#فآذر: انعقاد قراردادهای۱- ساخت راکتورهای پتروشیمی دهدشت ۲- ساخت مخزن ومبدل پتروشیمی دهدشت ۳- تامین مواد، طراحی، ساخت و حمل طرح توسعه آزادگان جنوبی به مبلغ ۶۶ میلیارد تومان.


#برکت: از سال ۱۴۰۰ واکسن کرونای ساخته برکت به تولید انبوه خواهد رسید.


#ثامید: این شرکت تعداد محدودی از واحدهای مسکونی تجاری و ادرای خود را با مزایده به فروش خواهد رساند. مبلغ کل پیش بینی شده ۱۴۰ میلیارد تومان می باشدانتهای خبر

0
0