وفابورس
1399/08/13
00:40
تیر اندازی و منفجر شدن عامل انتحاری در وین اتریش داعش به خانه بازگشته اروپا دیگه خواب خوش نخواهد داشت تا بفهمه با انگلیس و امریکا باید همراه باش...

تیر اندازی و منفجر شدن عامل انتحاری در وین اتریشداعش به خانه بازگشته


اروپا دیگه خواب خوش نخواهد داشت تا بفهمه با انگلیس و امریکا باید همراه باشه نه اینکه برای اونا شاخ و شونه بکشه 👌👌


╭━═━⊰✹ 💐✹⊱━═━╮


🦋


╰━═━⊰❀💐❀⊱━═━╯

انتهای خبر

0
0