سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/05/03
15:48
بهترین گزارشات عملکرد 🧮معیار انتخاب : ۱)رشد سودآوری بیش از 40 درصد داشته باشد ۲)آخرین عملکرد گزارش شده بهترین عملکرد سال باشد ۳)رشد سود آوری ف...

بهترین گزارشات عملکرد


🧮معیار انتخاب :


۱)رشد سودآوری بیش از ۴۰ درصد داشته باشد


۲)آخرین عملکرد گزارش شده بهترین عملکرد سال باشد


۳)رشد سود آوری فصلی طی ۴ فصل متوالی بیش از ۴۰ درصد داشته باشد


۴)رشد فروش فصلی نسبت به فصل مشابه سال قبل بیش از ۴۰ درصد داشته باشد.


۵)رشد نرخ فروش محصول استراتژیک👈فرآورده های نفتی و روانکار


#شرانل #شنفت #شسپا👈شیمیایی و پتروشیمی


#کرماشا #شبصیر #جم پیلن #شپدیس #شاراک #مارون #شغدیر #شگویا #بوعلی👈فلزات اساسی


#فملی #فخوز #ذوب #فنورد #فولای #فولاد #فزرین #کیمیا #فخاس👈دارویی


#درازک #درهآور #دکپسول #دفراسیمان


#ساروم #سصفا #سمازن👈نیروگاهی


#بمپنا👈غذایی


#غبهنوش #غدیس👈چوبی


#چفیبر👈کاشی و سرامیک


#کحافظ👈لاستیک


#پکویر👈حمل و نقل


#حتوکا👈کانه های فلزی


#کگل #کچاد👈خودرو و قعطعات


#خفنر👈قند و شکر


#قمروانتهای خبر

0
0