نوآوران امین
1399/10/29
12:22
واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان(#تجار) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 369 در...

واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان(#تجار)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۳۶۹ درصدی درآمد حاصل از عملیات لیزینگ ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۸,۳۶۲ میلیون ریال به مبلغ ۱۳۲,۹۳۹ میلیون ریال رسیده است)


✅شاهد تبدیل زیان خالص به سود خالص بوده ایم و تحقق سود ۳۹۷ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ -۲۸۵۴۴ میلیون ریال به مبلغ ۲۳۸۰۴۳ میلیون ریال رسیده است)تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0