کدال۳۶۰
1399/08/12
11:04
#کفرآور ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه فرآورده های سیمان شرق #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/05/31 🔹 تاریخ جلسه: 1399/07/30 ساعت 10:00 🔹 سرمایه...

#کفرآور


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه فرآورده های سیمان شرق #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱🔹 تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۱۸۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۱۶۵🔹 سود نقدی هر سهم: ۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۲۴,۶۵۲ میلیون ریال۱۳۹۹-۰۸-۱۲ ۱۱:۰۴:۵۵ (۶۸۸۹۰۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0