خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/11/14
21:00
شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن | #وکبهمن | 📆 1399/10/14 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 19,035 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 14,654 ♦...

شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن | #وکبهمن |📆 ۱۳۹۹/۱۰/۱۴🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹 NAV: ۱۹,۰۳۵🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸 PRICE: ۱۴,۶۵۴
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۷۶➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0