کانال تحلیلی پارسیس
1399/09/23
12:03
#کاوه نسبت P/E Forward و P/E ttm فوروارد فعلی (سود زمستان + سه فصل اول 1400) کانال تحلیلی پارسیس

#کاوهنسبت P/E Forward و P/E ttmفوروارد فعلی (سود زمستان + سه فصل اول ۱۴۰۰)کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0