کارگزاری آبان
1401/02/21
08:50
📊#اخابر اطلاعیه 1401/02/20 *مخابرات ایران* شرکت اصلی 12 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ (۳۸۲) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود. ...

📊#اخابر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۰


*مخابرات ایران*


شرکت اصلی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ (۳۸۲) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


در حالی که در دوره ی مشابه سال گذشته ۳۰۹ ریال سود محقق نمود .


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) سود هر سهم تلفیقی مبلغ ۴۹۶ ریال محقق گردید.


۷ درصد افزایش نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0