موج مثبت Positive Wave
1399/10/07
09:29
#وخارزم در کف تکنیکالی فروشنده خاصی نداره #وخارزم 1000 تومانی یعنی حراج سرمایه ات به قیمت 1/4

#وخارزم در کف تکنیکالی فروشنده خاصی نداره#وخارزم ۱۰۰۰ تومانی یعنی حراج سرمایه ات به قیمت ۱/۴

انتهای خبر

0
0