بورس۲۴
1401/04/14
11:56
«لابسا» از افزایش نرخ فروش گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت آبسال اعلام نمود افزایش قیمت لباسشویی توسط هیات مدیره تعیین و بر کالاها اعمال شده است.

«لابسا» از افزایش نرخ فروش گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت آبسال اعلام نمود افزایش قیمت لباسشویی توسط هیات مدیره تعیین و بر کالاها اعمال شده است.

لابسا
انتهای خبر

0
0