بورس۲۴
1401/03/07
19:05
رشد ۲۲ درصدی فروش در «غکورش»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت صنعت غذایی کورش در ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت از فروش محصولات خود ۱۱۰۲ میلیارد تومان درآمد کسب نمود .

رشد 22 درصدی فروش در «غکورش»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنعت غذایی کورش در ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت از فروش محصولات خود ۱۱۰۲ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۹۰۱ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۲ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد رشد داشته است.


غکورش
انتهای خبر

0
0