حامیان بورس ایران
1399/08/28
17:44
کاهش دلار در بازار متشکل ارزی چهارشنبه ۲۸ آبان ساعت ۱۵:۳۰ ( آخرین آپدیت) #دلار عمده: ۲۴۸۰۰ تومان #دلار خرده فروشی(سنا): ۲۵۰۶۰ تومان

کاهش دلار در بازار متشکل ارزیچهارشنبه ۲۸ آبان ساعت ۱۵:۳۰ ( آخرین آپدیت)#دلار عمده: ۲۴۸۰۰ تومان


#دلار خرده فروشی(سنا): ۲۵۰۶۰ تومانانتهای خبر

0
0