کانال کدال
1399/10/29
09:35
📊 نماد : بالبر 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) 🏭 شرکت: کابل البرز ✅ تمام درصد های گزارش ...

📊 نماد : بالبر📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)🏭 شرکت : کابل البرز✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمدهای عملیاتی : 🔼(۱۳۳+٪)


از مبلغ ۱,۰۲۳,۹۶۸ میلیون ریال به مبلغ ۲,۳۸۳,۹۲۸ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+۹٪)


از مبلغ ۹,۸۲۵ میلیون ریال به مبلغ ۱۰,۶۶۱ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔼(+۱۰٪)


تحقق سود ۳۴ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال ۹۹ مبلغ ۱۱۱ ریال می باشد.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(+۵۰٪)


علت عمده این افزایش ، افزایش دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها می باشد.💠 جمع بدهی ها: 🔼(+۵۶٪)


علت عمده مربوط به افزایش پیش‌دریافت‌ها است.💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۳٪)
🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔽(-۴٪)


علت: افزایش جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #بالبر #صورت_مالی_۳ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۹:۲۰:۵۹ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0