حامیان بورس ایران
1399/11/10
23:43
مردم عادی چرا در بورس ضرر می کنند؟ آمار مستند سایت بورس نشان می دهد که در دی ماه امسال، ۸۸ درصد حجم فروش متعلق به حقیقی ها بوده است. 🔸دقت کنید ۸۸...

مردم عادی چرا در بورس ضرر می کنند؟آمار مستند سایت بورس نشان می دهد که در دی ماه امسال، ۸۸ درصد حجم فروش متعلق به حقیقی ها بوده است.🔸دقت کنید ۸۸ درصد از کل سهام فروخته شده را حقیقی ها فروختند آنهم در دی ماه که نسبت به مردادماه ، اکثریت سهمها ریزش ۷۰ درصدی داشته اند و به اعماق زمین رسیده اند!🔸براستی چرا؟ دلیل این خودکشی چیست؟ در این قیمتها خروج از بازار فقط بخاطر هیجانات آماتوری است!🔸از خودتان سوال کرده اید که سهمهای فروخته شده توسط حقیقی ها را چرا حقوقی ها با کمال میل خریدند؟ سهامی را که در مردادماه در قله به حقیقی ها فروختند، در دی ماه به یک سوم قیمت و یک چهارم قیمت پس گرفتند و گذاشتند سرجاش!👈دور جدید #صعود بورس از فردا

انتهای خبر

0
0