بورس امروز
1401/03/29
12:08
‌‌❇ واکسن کووید برای برکت، برکت داشت 🔹اکبر برندگی مدیرعامل گروه دارویی برکت اظهار داشت: سود عملیاتی شرکت اصلی گروه دارویی برکت درسال مالی منتهی به...

❇ واکسن کووید برای برکت، برکت داشت🔹اکبر برندگی مدیرعامل گروه دارویی برکت اظهار داشت: سود عملیاتی شرکت اصلی گروه دارویی برکت درسال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ بیش از ۳۰ درصد تغییر داشته است.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0