بلومبرگ فارسی
1401/06/02
23:16
🔴 مکرون: عصر فراوانی‌ها به پایان رسیده است رئیس جمهور فرانسه: 🔻فرانسه در نقطه اوج مشکلات قرار دارد و با زمستان سخت، دوره جدیدی از بی ثباتی ناشی از...

🔴 مکرون: عصر فراوانی‌ها به پایان رسیده استرئیس جمهور فرانسه:


🔻فرانسه در نقطه اوج مشکلات قرار دارد و با زمستان سخت، دوره جدیدی از بی ثباتی ناشی از تغییرات آب و هوایی و حمله روسیه به اوکراین مواجه است.🔻فرانسه و فرانسوی‌ها احساس می‌کنند در یک بحران زندگی می‌کنند که هر کدام بدتر از گذشته است.🔻ما در پایان چیزی هستیم که عصر فراوانی‌ها به نظر می‌رسید. پایان فراوانی تولید فناوری‌هایی که همیشه در دسترس به نظر می‌رسیدند، پایان فراوانی زمین و مواد از جمله آب...
☑️


بلومبرگ فارسی✔️انتهای خبر

0
0